ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2557
  รายละเอียด :

อำเภอห้วยยอดขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนธันวาคม  2557  ดังนี้


1. กำหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ในวันอังคารที่  2  ธันวาคม  2557  เวลา 09.30 ณ ห้องปฏิบัติการอำเภอห้วยยอด


2. กำหนดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม  2557    เวลา  13.30 น ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด


ขอให้ทุกท่านเข้าประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 200 คน