ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ขอเชิญร่วมโครงการ
  รายละเอียด : อำเภอห้วยยอดได้กำหนดจัดโครงการ "ห้วยยอดใสสะอาด คนในชาติมีสุข" ครั้งที่1 ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เริ่มกิจกรรมพัฒนาแหล่งสาธารณะพร้อมกันเวลา 08.00 น. ณ วัดเหรียง หมู่ที่2 ตำบลบางดี  จึงขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
Slot Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 155 คน