ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอห้วยยอด (หลังเก่า) จังหวัดตรัง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน