ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ร่างประกาศ/ร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน