ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 ก.ย. 2564
2 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 ก.ย. 2564
3 ประกาศเผยแพร่การทำสัญญาตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
22 มิ.ย. 2564
4 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 มี.ค. 2564
5 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมขุดเจาะบาดาล ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 มี.ค. 2564
6 ประกาศจังหวัดตรัง เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำผลิตประปา ม.7 ต. บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
29 ก.ย. 2563
7 ประกาศจังหวัดตรัง เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมขุดเจาะบาดาล ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
28 ก.ย. 2563
8 ประกาศจังหวัดตรัง เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมถังกรอง ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 ก.ย. 2563
9 ประกาศอำเภอห้วยยอด เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดาวน์โหลดเอกสาร
800
25 ก.ย. 2563
10 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอห้วยยอด ดาวน์โหลดเอกสาร
1458
16 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39