ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 พ.ค. 2565
2 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยมห้วยปลัดแก้ว (จากถนนรักษ์อุทิศ ถึงสำนักงานสาธารสุข อำเภอห้วยยอด) เทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวด ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 พ.ค. 2565
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
19 เม.ย. 2565
4 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
17 ก.ย. 2564
5 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 ก.ย. 2564
6 ประกาศเผยแพร่การทำสัญญาตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
22 มิ.ย. 2564
7 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 มี.ค. 2564
8 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมขุดเจาะบาดาล ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 มี.ค. 2564
9 ประกาศจังหวัดตรัง เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำผลิตประปา ม.7 ต. บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
29 ก.ย. 2563
10 ประกาศจังหวัดตรัง เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมขุดเจาะบาดาล ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39