ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 มี.ค. 2564
2 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมขุดเจาะบาดาล ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 มี.ค. 2564
3 ประกาศจังหวัดตรัง เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำผลิตประปา ม.7 ต. บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 ก.ย. 2563
4 ประกาศจังหวัดตรัง เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมขุดเจาะบาดาล ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ก.ย. 2563
5 ประกาศจังหวัดตรัง เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมถังกรอง ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ก.ย. 2563
6 ประกาศอำเภอห้วยยอด เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดาวน์โหลดเอกสาร
758
25 ก.ย. 2563
7 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอห้วยยอด ดาวน์โหลดเอกสาร
1395
16 ก.ย. 2563
8 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดาวน์โหลดเอกสาร
449
28 ส.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
437
29 พ.ค. 2563
10 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
342
26 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38