ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดาวน์โหลดเอกสาร
470
28 ส.ค. 2563
12 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
455
29 พ.ค. 2563
13 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
356
26 พ.ค. 2563
14 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
58
04 ก.พ. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาบ้านหนองหอย โดยทำการขุดวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 5,030.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
30 ก.ย. 2562
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,595.73 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 ก.ย. 2562
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระหนองเด หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 ก.ย. 2562
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ้านห้วยมุด) หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ก.ย. 2562
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำนบตาฉ้วน หมู่ที่ 9 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,788 ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ก.ย. 2562
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระน้ำข้างโรงเรียนบ้านควนอารี หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 23,214 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39