ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลองแหร หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 22,050 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 ก.ย. 2562
22 ประกาศ/ประกวดราคาโครงการขุดลอกคลองแหร หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 22,050 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ก.ย. 2562
23 ประกาศ/ประกวดราคาโครงการขุดลอกสระน้ำข้างโรงเรียนบ้านควนอารี หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 23,214 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ก.ย. 2562
24 ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ้านห้วยมุด) หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
18 ก.ย. 2562
25 ประกาศ/ประกวดราคาโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
18 ก.ย. 2562
26 ประกาศ/ประกวดราคาโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,595.73 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ก.ย. 2562
27 ประกาศ/ประกวดราคาโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาบ้านหนองหอย โดยทำการขุดวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 5,030.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ก.ย. 2562
28 ประกาศ/ประกวดราคาโครงการขุดลอกสระหนองเด หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
18 ก.ย. 2562
29 ร่างประกาศ/ร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ก.ย. 2562
30 ประกาศ/ประกวดราคาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำนบตาฉ้วน หมู่ที่ 9 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,788 ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39