ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาบ้านหนองหอย โดยทำการขุดวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 5,030.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตร ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 ก.ย. 2562
32 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,595.73 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 ก.ย. 2562
33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
16 ก.ย. 2562
34 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกสระหนองเด หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 ก.ย. 2562
35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำนบตาฉ้วน หมู่ที่ 9 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,788 ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 ก.ย. 2562
36 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองแหร หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 22,050 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 ก.ย. 2562
37 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำข้างโรงเรียนบ้านควนอารี หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 23,214 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 ก.ย. 2562
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ้านห้วยมุด) หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
16 ก.ย. 2562
39 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
16 ก.ย. 2562
40 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านควนเลียบ-บ้านวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39