ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศอำเภอห้วยยอด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้น คสล.ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
07 ก.ย. 2561
52 ประกาศอำเภอห้วยยอด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 ก.ย. 2561
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ก.ย. 2561
54 แบบ ปปช.1 โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ส.ค. 2561
55 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลานเอนกประสงค์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 ส.ค. 2561
56 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 ส.ค. 2561
57 แบบ ปปช.1 โครงการปรับปรุงพื้น คสล.ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 ส.ค. 2561
58 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอห้วยยอด (หลังเก่า) จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
27 ส.ค. 2561
59 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงพื้น คสล.ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
24 ส.ค. 2561
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งควน-ไสทุ่ง ม.6 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39