ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรราดยางถนนสายบ้านทุ่งแดด-บ้านสะพานกอด ม1,6,7,9 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 มี.ค. 2561
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหนักทองเคี่ยมงาม ม.11 ต.นาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 มี.ค. 2561
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล สายรอบเขานายพัน ม.3 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 ก.พ. 2561
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นแค-บ้านวัดเขาปินะ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 ก.พ. 2561
65 ประกาศจังหวัดตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ คสล.สายทุ่งควน-ไสทุ่่ง ม.6 ต. ท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
35
13 ก.พ. 2561
66 ประกาศอำเภอห้วยยอด ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นแค-บ้านวัดเขาปินะ ม.3 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 ก.พ. 2561
67 แบบ ปปช.1 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งควน-ไสทุ่ง ม.6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 ม.ค. 2561
68 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทุ่งควน-ไสทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 ม.ค. 2561
69 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเขานายพัน หมู่ที่ 3 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 ม.ค. 2561
70 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตสายหนองหนักทองเคี่ยมงาม ม.11 ต.นาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39