ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรราดยางถนน สายบ้านทุ่งแดด-บ้านสะพานกอด ม. 1,6,7,9 ต.บางกุ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ม.ค. 2561
72 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหนองหนักทองเคี่ยมงาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 ม.ค. 2561
73 แบบ ปปช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหนักทองเคี่ยมงาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
18 ม.ค. 2561
74 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรรวดยางถนนสาย บ้านทุ่งแดด-บ้านสะพานกอด หมู่ที่ 1,6,7,9 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 ม.ค. 2561
75 แบบ ปปช.1 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรรวดยางถนนสายบ้านทุ่งเดด-บ้านสะพานกอด หมู่ที่ 1,6,7,9 ตำบลบางกุ้ง อำเเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ม.ค. 2561
76 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นแค-บ้านเขาปินะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
12 ม.ค. 2561
77 ประกาศอำเภอห้วยยอด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นแค-บ้านวัดเขาปินะ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
12 ม.ค. 2561
78 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
04 ธ.ค. 2560
79 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 พ.ย. 2560
80 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39