ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 พ.ย. 2560
82 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 พ.ย. 2560
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
16 ต.ค. 2560
84 แบบ ปปช. จ้างก่อสร้าที่เผาดอกไม้จันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 ต.ค. 2560
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโพธิ์-หัวถนน ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
12 เม.ย. 2560
86 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYLING ถนนสายโคกยาง – บ้านวังลำ หมู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
31 มี.ค. 2560
87 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขากอบ-บ้านเขาหัวแหวน ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
31 มี.ค. 2560
88 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาโพธิ์-ท่างิ้ว หมู่ที่ 2,1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 มี.ค. 2560
89 แบบ ปปช.1 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโพธิ์์์์์-ท่างิ้ว หมู่ที่ 2,1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
29 มี.ค. 2560
90 แบบ ปปช.1 ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บริเวณสระน้ำนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว และบริเวณหนานมดคัน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39